sâmbătă, 18 mai 2013

Versete a 5 profeti din Biblie care au zis ca sacrificarea animalelor e nedorita de DumnezeuIn pagini întregi din Biblie, cititorii lui Moise sunt facuti să creadă că Dumnezeu a vrut ca animalele fie torturate și ucise pentru El. Aceste texte au fost manipulate inteligent, astfel încât credincioșii cred Dumnezeu este o ființă brutala, perversa lipsită de dragoste și mânioasa, care are bucurie în masacrul brutal și fără sens a animalelor. Cel care crede că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum instituțiile bisericilor cred, au căzut in întunecarea adevărului. Cu toate acestea, cel care explorează profeții, poate găsi în continuare, chiar și în Biblie, multe din cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu, care se pare că au fost omise de "corectori" și falsificatori de scripturi.


Osea 8:13
Ei înjunghie vitele pe care Mi le aduc, şi carnea le-o mănâncă: de aceea, Domnul nu le primeşte! Acum Domnul Îşi aduce aminte de nelegiuirea lor şi le va pedepsi păcatele: se vor întoarce în Egipt!

Isaia 66:3
Cel ce junghie un bou şi în acelaşi timp omoară un om, cel ce jertfeşte o oaie şi în acelaşi timp rupe gâtul unui câine, cel ce aduce prinos şi în acelaşi timp aduce sânge de porc, cel ce aduce jertfă de tămâie şi în acelaşi timp se închină la idoli, - toţi aceştia şi-au ales căi nelegiuite şi în urâciunile lor trăieşte sufletul lor.

Amos 5:21-24
21. Urât-am, dispreţuit-am prăznuirile voastre şi nu simt nici o plăcere pentru sărbătorile voastre.
22. Când Îmi veţi aduce arderi de tot şi prinoase, nu le voi binevoi şi la jertfele de mântuire grase ale voastre nu voi pleca ochii.
23. Depărtează de Mine zgomotul cântecelor tale, că nu am plăcere să ascult cântarea alăutelor tale!
24. Şi judecata se va năpusti ca apa ,Şi dreptatea ca un şuvoi furios.


Ieremia 6:20
La ce Îmi este bună tămâia care vine din Şeba şi scorţişoara din ţară depărtată? Arderile de tot ale voastre nu le voiesc şi jertfele voastre Îmi sunt neplăcute".Isaia 1:11-12
11.Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi şi nu mai vreau sânge de tauri, de miei şi de ţapi!
12. Când veneaţi să le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în curtea templului Meu!


Mica 6:6-8
6. "Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului şi mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Înfăţişa-mă-voi cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7. Dar, oare, Domnului Îi vor plăcea miile de berbeci, zecile de mii de râuri de untdelemn? Oare Îi voi da pe cel dintâi născut al meu ca preţ pentru fărădelegea mea şi rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu?"
8. Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!


Isaia 1:15-17
15. Când ridicaţi mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, şi când înmulţiţi rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă!
16. Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi odată!
17. Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!


Osea 6:6
Că milă voiesc, iar nu jertfă, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot.

Ieremia 7:22
Că părinţilor voştri NU le-am vorbit şi NU le-am dat poruncă în ziua aceea, în care i-am scos din pământul Egiptului, pentru arderea de tot şi pentru jertfă.

Psalmul 50:17-18
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.


Proverbe 23:20
Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne.


Cine va ajuta pentru a răspândi acest adevăr? Va rog sa trimiteti mai departe si altora care poate vor vedea adevarul, si unul cate unul, vom schimba destinul necrutator pe care il au animalele.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu